Stichting OWWZ e.o.

Mooi duiken in Zutphen

Gat van roelofs

Hierbij een kort verslag van ons gesprek met Mark Schiphorst over Fort Bronsbergen en het

Gat van Roelofs.

Mark had graag, dat er via onze website een link komt naar de website van Fort Bronsbergen en zo komt er ook een van  Fort Bronsbergen naar onze site. (actie Bert Plant)

Mark staat zeer positief tegenover de samenwerking.

Het Gat van Roelofs kan onder OWWZ e.o. bijgeschreven worden als onze duikplas.

Afgesproken is;

Mark heeft 25 stikkers gehad voor de verkoop.

2x per jaar (voorjaar en najaar) houden wij een  gezamenlijke duik in het Gat van Roelofs, waarbij wij op het terras van het restaurant bijvoorbeeld een barbecue houden, in elk geval een gezamenlijk iets.

Wij gaan bezien, of er aan de Revelhorst kant van het terras een trap o.i.d. gemaakt kan worden, zodat wij vanuit het water op het terras kunnen komen??????

Wij gaan de fontein proberen te repareren en van verlichting (spots)te voorzien.

De lucht toevoer in het water nakijken?????

Mark heeft een idee, om een golfgreen op het water maken en vanaf het terras op het water te slaan met bijvoorbeeld drijvende golfballen. Gaan wij aan meewerken en meedenken.

Wij gaan proberen een navigatie tocht (vaste) te realiseren in het Gat van Roelofs.

Het idee van de schragen met mosselen gaan wij ook maken in het Gat van Roelofs.

De EHBO container kan door ons gezamenlijk gebruikt worden in overleg met Mark.

Voor verdere ideeën staat Mark open.

                                               Groeten Hans Adema

Doelstelling stichting owwzeo

Dit houdt in dat de voorgenoemde stichting regelend zal gaan optreden ten aanzien van de duikactiviteiten in het Bronsbergenmeer. Wij begrijpen dat dit voor verschillende duikverenigingen, duikscholen en individuele duikers een ingrijpende verandering met zich mee brengt. Toch is het de bedoeling dat duikers zich welkom en prettig gaan voelen in het Bronsbergenmeer. Met het pachten van de plas is en blijft het duiken gegarandeerd en kan de plas niet worden gepacht door bv een visvereniging. Duidelijk zal zijn dat met de inrichting en het beheer kosten gemaakt gaan worden. Deze kosten bestaan onder andere uit: een aansprakelijkheidsverzekering, materiaal dat onderwater gelegd gaat worden en het onderhoudt hiervan. Tot nu toe hebben de duikverenigingen DIZ en ALBACARE samen met duik centrum BIGBUBBLES zich hiervoor verantwoordelijk gesteld

Gebruikers reglement Bronsbergenmeer

GEBRUIKSREGLEMENT "BRONSBERGENMEER" VOOR DUIKERS:

1. De duiksport in het algemeen neemt in het algemeen bepaalde risico's met zich mee de stichting OWWZ kan nooit hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.

2. Het gebruik van de plas "Bronsbergenmeer'' te Zutphen is uitsluitend toegestaan aan leden van verenigingen, duikscholen en donateurs, die zijn aangesloten bij de Stichting Onderwater Wereld Zutphen e.o.

3. Niet bij de Stichting OWWZ aangesloten duikers kunnen, als gast, van "Bronsbergenmeer" gebruik maken na voorafgaande afspraak en schriftelijke toestemming en na betaling van een overeen te komen vergoeding.

4. Duikers dienen zich te kunnen legitimeren als lid van de Stichting. OWWZ met behulp van hun logboek. Gasten dienen behalve het logboek de schrifte¬lijke toestemming om als gast van de plas gebruik te mogen maken te kunnen tonen.

5. Gebrevetteerde duikers moeten in het bezit zijn van een erkend duikbrevet door de RSTC of CMAS erkend brevet.

6. Opstijgingen of andere oefeningen, waarbij de duiker in contact komt met de bodem mogen uitsluitend op de vlonders of de aangeven oefen plek in het diepe niet begroeide deel van de plas worden beoefend. Contact met de bodem dient zo veel mogelijk voorkomen te worden.

7. Opleidingen dienen gegeven te worden in de aangegeven gebieden. Voor uitzonderingen moet contact opgenomen worden met de stichting OWWZ.

8. Verstoring van het onderwater leven dient zo veel mogelijk voorkomen te worden.

9. Uitsluitend tijdelijke boeien ten behoeve van oefeningen zijn toegestaan.

10. Duikers mogen geen meegebrachte voorwerpen op de bodem achterlaten. We verzoeken door anderen in het water geworpen afval zoveel mogelijk op te ruimen en op de kant in de daar aanwezige afvalbakken deponeren.

11. Duikers mogen uitsluitend te water gaan op de plekken waar ze geen schade kunnen veroorzaken aan de waterkant en riet kragen.

12. Misdragingen kunnen worden gemeld bij het bestuur van de Stichting. OWWZ.

13. Op de grote blauwe borden staan de gemeente bepalingen voor gebruik van het Bronsbergenmeer.

14. De duikers die van het gebied Bronsbergenmeer gebruik maken dienen alles na te laten wat schade kan veroorzaken.

Donateurs prijzen 2019

Om te beginnen allereerst hartelijk dank voor uw bijdrage om onze duikplassen te behouden en verbeteren voor de duiksport.

 

2019 donateurs lidmaatschap kosten:

            verenigingen  € 100,--/jaar

            duikscholen    € 100,--/jaar

            individuelen    €   10,--/jaar na 31-7-215    € 6,--/tot eind v. h. jaar

            per duik/dag   €     2,--/dag

 

 

De donatie kan worden overgemaakt op rekeningnummer: 6549035 IBAN: NL29INGB0006549035 Ten name van O.W.W.Z e.o. onder vermelding van OWWZ en naam, adres of naam, adres vereniging / school. Stuur even mailtje ter bevestiging. De jaar stickers zullen dan toegestuurd worden. Voor een enkele duikdag kunt u het beste de betaling overmaken en een kopie van de betaling meenemen voor de controle.

 

Het gebruikers reglement is te vinden op de website www.owwz-eo.nl

 

Hopende op uw begrip en medewerking,

 

Stichting ‘Onderwater wereld Zutphen’.

 

www.owwz-eo.nl

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Home

Doelstelling:

Reglement en prijzen

Leden / Donateurs:

De stichting heeft ten doel:


Het behartigen van de belangen van de in Zutphen e.o. geregistreerde duikverenigingen en duikscholen/bedrijven, in algemene zin, waaronder begrepen het organiseren van de inrichting onder water van o.a. het Bronsbergenmeer te Zutphen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Het bestuur bestaat uit:

Kees v. Toor (duiken in zutphen)

Patrick van Gemert (Albacare)

Bert Plant (Duikcentrum Bigbubbles)

Lees meer

GEBRUIKSREGLEMENT “BRONSBERGENMEER” VOOR DUIKERS:


Lees meer

 

 

Prijzen donateurs 2019:

Lees meer

 

 

 

 

Donateurs 2019

Albacare, Zutphen.

Duiken in Zutphen, Zutphen.

Duikcentrum Bigbubbles, Zutphen.

Meduse Arnhem

Merou Dieren

 

 

 

LAATSTE NIEUWS:

2-2-2019

Er zijn geen wijzigingen in het donateursschap 2019.

Op dit moment zijn we druk bezig om de paai gronden van de snoek in het bronsbergenmeer uit te breiden en te verbeteren.

Denk aan het ondieper maken van de oeverzone en het geheel zo te maken dat het waterpeil geen invloed heeft op de eieren en later het snoekbroed.

Het gebied wordt gemarkeerd met boeien we verzoeken u als duiker deze plek niet te betreden tot de boeien weer verwijderd zijn.

 

30-3-17

Er zijn geen wijzigingen in het donateurschap.

Ook dit jaar zetten wij ons in om het Bronsbergenmeer en gat van roelofs voor de duiksport te behouden.
Daarnaast willen we de faciliteiten verbeteren; denk aan een betere/makkelijkere instap en onderwater het
aanbrengen en schoonhouden van duik objecten waardoor de waterkwaliteit kan verbeteren.
Hiervoor hebben we ook dit jaar 2017 weer de steun nodig van de enthousiaste duikers die graag gebruik
willen maken van ons prachtige water.

 

 

10-03-16

 

De stichting owwz gaat in het weekeind van zaterdag 30 april en zondag 1 mei de volgende dingen te realiseren bij de 2 meren:

  • Trap maken voor beter in en uitkomen water (spoorbielzen) oude gat.
  • Mossel plekken maken doormiddel van hang lijnen e.d. (mosselen zuiveren het water) bronsergenmeer.
  • Ballenlijn in leggen.
  • Vandaal vrije borden plaatsen.

 

01-02-15

We zijn verheugd om te kunnen melden, dat we het gat van roelofs ook in pacht hebben.

Zo kunnen we deze in overleg met de eigenaar (Fort Bronsbergen) weer bereikbaar maken met een goede instap.

 

 

Lees meer