Jaar: 2019

Ballenlijn geplaatst

Ballenlijn geplaatst

Duikers van Albacare hebben zondag 28 april de ballenlijn weer geplaatst tussen de palen van de zwemlijn in Bronsbergen. Jaarlijks plaatsen zij in overleg met de gemeente Zutphen de lijn en maken daarna nog een duik op deze mooie duiklocatie.

Donateurs 2022

Donateurs 2022

Er zijn geen wijzigingen in het donateurschap 2019.

Op dit moment zijn we druk bezig om de paai gronden van de snoek in het bronsbergenmeer uit te breiden en te verbeteren.

Denk aan het ondieper maken van de oeverzone en het geheel zo te maken dat het waterpeil geen invloed heeft op de eieren en later het snoekbroed.

Het gebied wordt gemarkeerd met boeien we verzoeken u als duiker deze plek niet te betreden tot de boeien weer verwijderd zijn.