Donateurs 2022

Er zijn geen wijzigingen in het donateurschap 2022.

Op dit moment zijn we druk bezig om de paai gronden van de snoek in het bronsbergenmeer uit te breiden en te verbeteren.

Denk aan het ondieper maken van de oeverzone en het geheel zo te maken dat het waterpeil geen invloed heeft op de eieren en later het snoekbroed.

Het gebied wordt gemarkeerd met boeien we verzoeken u als duiker deze plek niet te betreden tot de boeien weer verwijderd zijn.

Snoek in Bronsbergen. © Patrick van Gemert
Snoek in Bronsbergen. © Patrick van Gemert