Dit doet OWWZ

Onder Water Wereld Zutphen e.o. (OWWZ) is een stichting die de belangen van duikers in het Bronsbergenmeer behartigt. Dit doen we door contacten te onderhouden met gemeente, waterschap en andere belanghebben, zodat we het Bronsbergenmeer kunnen behouden en ontwikkelen als duiklocatie. Denk hierbij aan het regelen van vergunningen, beleid op vissen (verboden in het Bronsbergenmeer!) en aanpassingen aan de omgeving van de plas (natuurbeheer). Daarnaast doet  OWWZ samen met Universiteit Wageningen onderzoek om de kwaliteit van het Bronsbergenmeer te monitoren en waar mogelijk te verbeteren.

Ook beheert, onderhoudt en verwijdert OWWZ de onderwaterobjecten. Zo zorgen we ervoor dat het Bronsbergenmeer een veilige en leuke duiklocatie blijft. Leden van aangesloten duikverenigingen en duikscholen mogen hier gratis duiken en kunnen gebruik maken van de via OWWZ geregelde ontheffingen voor nachtduiken en ijsduiken. Niet-leden betalen voor een vergunning per duikdag of een onbeperkte jaarvergunning. Let op! Er wordt actief gecontroleerd aan de waterkant of je in bezit bent van een vergunning.