Reglement

GEBRUIKSREGLEMENT “BRONSBERGENMEER” VOOR DUIKERS:

1. De duiksport in het algemeen neemt in het algemeen bepaalde risico’s met zich mee de stichting OWWZ kan nooit hiervoor verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden.

2. Het gebruik van de plas “Bronsbergenmeer” te Zutphen is uitsluitend toegestaan aan leden van verenigingen, duikscholen en donateurs, die zijn aangesloten bij de Stichting Onderwater Wereld Zutphen e.o.

3. Niet bij de Stichting OWWZ aangesloten duikers kunnen, als gast, van “Bronsbergenmeer” gebruik maken na voorafgaande afspraak en schriftelijke toestemming en na betaling van een overeen te komen vergoeding.

4. Duikers dienen zich te kunnen legitimeren als lid van de Stichting OWWZ met behulp van hun logboek. Gasten dienen behalve het logboek de schrifte¬lijke toestemming om als gast van de plas gebruik te mogen maken te kunnen tonen.

5. Gebrevetteerde duikers moeten in het bezit zijn van een erkend duikbrevet door de RSTC of CMAS erkend brevet.

6. Opstijgingen of andere oefeningen, waarbij de duiker in contact komt met de bodem mogen uitsluitend op de vlonders of de aangeven oefen plek in het diepe niet begroeide deel van de plas worden beoefend. Contact met de bodem dient zo veel mogelijk voorkomen te worden.

7. Opleidingen dienen gegeven te worden in de aangegeven gebieden. Voor uitzonderingen moet contact opgenomen worden met de stichting OWWZ.

8. Verstoring van het onderwater leven dient zo veel mogelijk voorkomen te worden.

9. Uitsluitend tijdelijke boeien ten behoeve van oefeningen zijn toegestaan.

10. Duikers mogen geen meegebrachte voorwerpen op de bodem achterlaten. We verzoeken door anderen in het water geworpen afval zoveel mogelijk op te ruimen en op de kant in de daar aanwezige afvalbakken deponeren.

11. Duikers mogen uitsluitend te water gaan op de plekken waar ze geen schade kunnen veroorzaken aan de waterkant en riet kragen.

12. Misdragingen kunnen worden gemeld bij het bestuur van de Stichting OWWZ.

13. Op de grote blauwe borden staan de gemeente bepalingen voor gebruik van het Bronsbergenmeer.

14. De duikers die van het gebied Bronsbergenmeer gebruik maken dienen alles na te laten wat schade kan veroorzaken.