Coronaprotocol voor de duik-en onderwatersport

Coronaprotocol voor de duik-en onderwatersport

De NOB en PADI geven met het protocol voor ‘Verantwoord onderwatersport in de 1,5m samenleving’ duikverenigingen en duikscholen de mogelijkheid om duikactiviteiten en  opleidingen weer voorzichtig op te starten. In deze fase van versoepeling is er vooral ruimte voor trainingen en opleidingen voor jeugd en volwassenen. Ook geven ze met het protocol richting aan het ongeorganiseerd duiken door individuele duikers. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland. Via deze link is alle informatie te vinden. Hier kun je ook het protocol downloaden.

Duiken en het Coronavirus

Duiken en het Coronavirus

Advies van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde

Duiken en Coronavirus (SARS-CoV-2)
Vanwege de Corona pandemie zijn door de overheid strenge maatregelen genomen. Recent bereikte ons de vraag of het in het kader van voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus nog verantwoord was om te duiken en om duikkeuringen te verrichten of te ondergaan. Na overleg met collega’s in binnen- en buitenland heeft het bestuur van de NVD hierover een standpunt geformuleerd.

Ballenlijn geplaatst

Ballenlijn geplaatst

Duikers van Albacare hebben zondag 28 april de ballenlijn weer geplaatst tussen de palen van de zwemlijn in Bronsbergen. Jaarlijks plaatsen zij in overleg met de gemeente Zutphen de lijn en maken daarna nog een duik op deze mooie duiklocatie.

Donateurs 2019

Donateurs 2019

Er zijn geen wijzigingen in het donateurschap 2019.

Op dit moment zijn we druk bezig om de paai gronden van de snoek in het bronsbergenmeer uit te breiden en te verbeteren.

Denk aan het ondieper maken van de oeverzone en het geheel zo te maken dat het waterpeil geen invloed heeft op de eieren en later het snoekbroed.

Het gebied wordt gemarkeerd met boeien we verzoeken u als duiker deze plek niet te betreden tot de boeien weer verwijderd zijn.