Ontheffing nacht-en ijsduiken Bronsbergenmeer

Ontheffing nacht-en ijsduiken Bronsbergenmeer

Duikers die aangesloten zijn bij onze stichting hebben vanaf nu officieel toestemming om nachtduiken te maken, en mocht het ooit nog eens kunnen, een ijsduik te organiseren in het Bronsbergenmeer. De gemeente Zutphen heeft een vergunning afgegeven voor het maken van nacht- en ijsduiken. Op grond van artikel 8 voor de voorschriften van het Bronsbergenmeer hebben wij als OWWZ ontheffing gekregen voor: het verbod zich in het recreatiegebied te bevinden vanaf een half uur na zonsondergang tot zonsopgang (artikel 6, eerste lid, van de Voorschriften), en het verbod de aanwezige ijsvlakte te beschadigen of andere handelingen te verrichten waardoor de veiligheid van personen die zich op het ijs begeven in gevaar wordt gebracht (artikel 7 van de Voorschriften).

De spelregels

 1. De ontheffing geldt uitsluitend voor het beoefenen van de duiksport.
 2. Tijdens uw aanwezigheid en het gebruik van de ontheffing moet u overlast voor de omgeving voorkomen; het laten horen van muziek is niet toegestaan.
 3. U moet maatregelen nemen om de kans op ongelukken en het ontstaan van onveilige situaties te voorkomen.
 4. U laat het terrein na de activiteiten schoon achter.
 5. U bent als ontheffinghouder eindverantwoordelijk voor de activiteiten; hieronder vallen ook activiteiten van gastduikers.
 6. In geval van ijsduiken moet u dit minimaal 24 uur van te voren melden bij de beheerder van de plas (team Beheer en Onderhoud van de gemeente Zutphen
 7. Het is niet toegestaan een wak aan de westkant van de plas te maken.
 8. Het wak moet afgeschermd worden met deugdelijk reflecterend materiaal.
 9. Het terrein moet altijd toegankelijk zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
 10. U zorgt ervoor dat toezichthoudende ambtenaren en hulpverleners onbelemmerd en veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en hiertoe vanuit de organisatie de volledige medewerking krijgen.
 11. Deze vergunning ontheft u niet van uw wettelijke aansprakelijkheid voor ongevallen en de aansprakelijkheid voor het naleven van wettelijke voorschriften; u bent verplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat de gemeente of anderen door het gebruik van deze vergunning schade lijden.
 12. Een kopie van deze ontheffing moet tijdens het duiken aanwezig zijn en moet op verzoek worden getoond aan politie, brandweer en/of toezichthoudende ambtenaren.

Kopie aanvragen?

Ben je aangesloten bij de OWWZ? Dan kun je via ons mailadres of het contactformulier een kopie van de vergunning aanvragen. Let op! Deze is verplicht om bij je te hebben als je een nachtduik maakt of een ijsduik gaat organiseren, je moet ook kunnen aantonen donateur te zijn van OWWZ.

Foto: Patrick van Gemert

Duiken in Nederland special

Duiken in Nederland special

Onze mooie duiklocatie staat in de Duiken in Nederland special van het blad Duiken. Een mooie digitale uitgave met de mooiste duiklocaties in Nederland. Fotograaf Patrick van Gemert is vaak met zijn camera in de het water te vinden er was door de redactie gevraagd een artikel te schrijven over Bronsbergen.

Ook duiken in Bronsbergen? Klik hier!

Je kunt de uitgave hier downloaden. Veel lees en duikplezier!

Coronaprotocol voor de duik-en onderwatersport

Coronaprotocol voor de duik-en onderwatersport

De NOB en PADI geven met het protocol voor ‘Verantwoord onderwatersport in de 1,5m samenleving’ duikverenigingen en duikscholen de mogelijkheid om duikactiviteiten en  opleidingen weer voorzichtig op te starten. In deze fase van versoepeling is er vooral ruimte voor trainingen en opleidingen voor jeugd en volwassenen. Ook geven ze met het protocol richting aan het ongeorganiseerd duiken door individuele duikers. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland. Via deze link is alle informatie te vinden. Hier kun je ook het protocol downloaden.

Duiken en het Coronavirus

Duiken en het Coronavirus

Advies van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde

Duiken en Coronavirus (SARS-CoV-2)
Vanwege de Corona pandemie zijn door de overheid strenge maatregelen genomen. Recent bereikte ons de vraag of het in het kader van voorkoming van verdere verspreiding van het Coronavirus nog verantwoord was om te duiken en om duikkeuringen te verrichten of te ondergaan. Na overleg met collega’s in binnen- en buitenland heeft het bestuur van de NVD hierover een standpunt geformuleerd.

Ballenlijn geplaatst

Ballenlijn geplaatst

Duikers van Albacare hebben zondag 28 april de ballenlijn weer geplaatst tussen de palen van de zwemlijn in Bronsbergen. Jaarlijks plaatsen zij in overleg met de gemeente Zutphen de lijn en maken daarna nog een duik op deze mooie duiklocatie.

Donateurs 2022

Donateurs 2022

Er zijn geen wijzigingen in het donateurschap 2019.

Op dit moment zijn we druk bezig om de paai gronden van de snoek in het bronsbergenmeer uit te breiden en te verbeteren.

Denk aan het ondieper maken van de oeverzone en het geheel zo te maken dat het waterpeil geen invloed heeft op de eieren en later het snoekbroed.

Het gebied wordt gemarkeerd met boeien we verzoeken u als duiker deze plek niet te betreden tot de boeien weer verwijderd zijn.