Ontheffing nacht-en ijsduiken Bronsbergenmeer

Nachtduiken Bronsbergen. Foto: Patrick van Gemert

Duikers die aangesloten zijn bij onze stichting hebben vanaf nu officieel toestemming om nachtduiken te maken, en mocht het ooit nog eens kunnen, een ijsduik te organiseren in het Bronsbergenmeer. De gemeente Zutphen heeft een vergunning afgegeven voor het maken van nacht- en ijsduiken. Op grond van artikel 8 voor de voorschriften van het Bronsbergenmeer hebben wij als OWWZ ontheffing gekregen voor: het verbod zich in het recreatiegebied te bevinden vanaf een half uur na zonsondergang tot zonsopgang (artikel 6, eerste lid, van de Voorschriften), en het verbod de aanwezige ijsvlakte te beschadigen of andere handelingen te verrichten waardoor de veiligheid van personen die zich op het ijs begeven in gevaar wordt gebracht (artikel 7 van de Voorschriften).

De spelregels

 1. De ontheffing geldt uitsluitend voor het beoefenen van de duiksport.
 2. Tijdens uw aanwezigheid en het gebruik van de ontheffing moet u overlast voor de omgeving voorkomen; het laten horen van muziek is niet toegestaan.
 3. U moet maatregelen nemen om de kans op ongelukken en het ontstaan van onveilige situaties te voorkomen.
 4. U laat het terrein na de activiteiten schoon achter.
 5. U bent als ontheffinghouder eindverantwoordelijk voor de activiteiten; hieronder vallen ook activiteiten van gastduikers.
 6. In geval van ijsduiken moet u dit minimaal 24 uur van te voren melden bij de beheerder van de plas (team Beheer en Onderhoud van de gemeente Zutphen
 7. Het is niet toegestaan een wak aan de westkant van de plas te maken.
 8. Het wak moet afgeschermd worden met deugdelijk reflecterend materiaal.
 9. Het terrein moet altijd toegankelijk zijn voor hulpverleningsvoertuigen.
 10. U zorgt ervoor dat toezichthoudende ambtenaren en hulpverleners onbelemmerd en veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren en hiertoe vanuit de organisatie de volledige medewerking krijgen.
 11. Deze vergunning ontheft u niet van uw wettelijke aansprakelijkheid voor ongevallen en de aansprakelijkheid voor het naleven van wettelijke voorschriften; u bent verplicht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat de gemeente of anderen door het gebruik van deze vergunning schade lijden.
 12. Een kopie van deze ontheffing moet tijdens het duiken aanwezig zijn en moet op verzoek worden getoond aan politie, brandweer en/of toezichthoudende ambtenaren.

Kopie aanvragen?

Ben je aangesloten bij de OWWZ? Dan kun je via ons mailadres of het contactformulier een kopie van de vergunning aanvragen. Let op! Deze is verplicht om bij je te hebben als je een nachtduik maakt of een ijsduik gaat organiseren, je moet ook kunnen aantonen donateur te zijn van OWWZ.

Foto: Patrick van Gemert

Comments are closed

Latest Comments

Geen reacties om te tonen.