Tag: Corona

Coronaprotocol voor de duik-en onderwatersport

Coronaprotocol voor de duik-en onderwatersport

De NOB en PADI geven met het protocol voor ‘Verantwoord onderwatersport in de 1,5m samenleving’ duikverenigingen en duikscholen de mogelijkheid om duikactiviteiten en  opleidingen weer voorzichtig op te starten. In deze fase van versoepeling is er vooral ruimte voor trainingen en opleidingen voor jeugd en volwassenen. Ook geven ze met het protocol richting aan het ongeorganiseerd duiken door individuele duikers. Dit protocol is geldig voor alle duikers en onderwatersporters in Nederland. Via deze link is alle informatie te vinden. Hier kun je ook het protocol downloaden.